ΠΑΤΡΙΟΣ
Δεν θα γίνει ποτέ πατέρας σου, αλλά μπορεί να γίνει φίλος σου.