ΜΙΚΙ ΡΟΥΡΚ
Ο συνδυασμός Rourke και De Niro έδωσε άλλη διάσταση σε ένα έργο-σταθμό που ακόμα και σήμερα αδικείται.
Το franchise που έφερε όλους τους action heroes στην ίδια οθόνη έκλεισε ενδεκαετία και συνεχίζει.
Οι σκιές από το παρελθόν που δεν ξεπέρασε ποτέ το sex symbol των 80’s.