ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τέσσερα χρόνια μετά, δεν έχουμε πλέον capital controls. Αλλά ούτε και λεφτά.