ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Η νέα τάση ίσως μας κρατήσει μακριά από τα γραφεία για πάντα. Είναι όμως ανταποδοτικό;