ΣΠΥΡΑΚΙΑ
Το να πλένεις το πρόσωπό σου είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά χρειάζονται κι άλλα.
Για να μην είσαι συνέχεια μπροστά από τον καθρέφτη.