ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Η οπτική που μας δίνει η δορυφορική για τον πλανήτη έχει ανεξάντλητες εφαρμογές.
Η μπύρα, το κρασί και άλλα ποτά είναι προϊόντα που δεν μπορούν να φτιαχτούν εκτός του οικοσυστήματός μας.
Με το ενδεχόμενο της Αποκάλυψης να είναι πιο πιθανό από ποτέ, καλό είναι να ξέρουμε που να κρυφτούμε.
Αυτή είναι τουλάχιστον η προειδοποίηση που ήρθε να μας δώσει ένας χρονοταξιδιώτης από το 2714.
Είναι η απαραίτητη ανάγκη για να ζήσουμε και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές δεν μας αφήνει…