ΚΟΥΡΕΜΑ
Σου έχουμε ό,τι καλύτερο μπορείς να ζητήσεις από τον μπαρμπέρη σου.
Λένε ότι οι «γκριζόλυκοι» έχουν γοητεία. Ισχύει αλλά πρέπει να το υποστηρίξεις.