ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Το καλοκαίρι τα παιδιά κάνουν 2,5 διακοπές. Οι εκπαιδευτικοί άλλο τόσο. Για το δόλιο το γονιό όμως, κανείς δεν νοιάζεται.
Νισάφι με τους τύπους που προγραμματίζουν και αγχώνονται για τα πάντα.