ΚΟΝΑΝ Ο ΒΑΡΒΑΡΟΣ
Για να βρίσκεται σε συζητήσεις για ένα  ακόμη «Κόναν», μάλλον όχι.