ΠΟΛ ΣΟΡΒΙΝΟ
Το μεγάλο αφεντικό του Goodfellas είναι ο τύπος που θα ήθελες για παππού.
Και το μήνυμα που του έστειλε ο ηθοποιός ήταν 100% wiseguy.