ΤΕΣΤ
Τώρα που είναι καλοκαίρι κάνε ένα τεστάκι για να ξεσκουριάσεις τις γνώσεις σου στη Γεωγραφία.
Επτά μαθηματικές ερωτήσεις που θα δείξουν αν έχεις πρακτικό μυαλό.