ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Ένας συντάκτης άργησε μεν αλλά κατάλαβε επιτέλους τη δύναμη ενός βιβλίου στα αγγλικά.
Γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών σωστά, μορφωμένα, μπινελικωτά.
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών σήμερα και ψάχνουμε εξήγηση για τα κάκιστα αγγλικά μας.