σπερμα
Μην το χρησιμοποιείς τυφλά και άσκοπα, μάθε και 5 πραγματάκια.