ΠΟΡΝΟ
Μία έρευνα έρχεται να καταρρίψει αυτά που πίστευες μέχρι σήμερα.
Με οικονομικά προβλήματα και όλες τις πόρτες κλειστές, μια τέτοια πρόταση με πολλά μηδενικά αρκεί για στροφή καριέρας;
Κι έχει αφήσει μία κληρονομιά που ακόμη και σήμερα επηρεάζει το είδος.
Εμείς πιστεύουμε πως πρέπει και υπάρχει λόγος.