ΣΟΦΙ ΕΜΠΡΑΡ
7 φωτογραφίες γεμάτες τσιμέντο, ήλιο και μπάσκετ.
Ένα τολμηρό φωτογραφικό πρότζεκτ δίνει απάντηση στο ερώτημα.