ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΠΑΡΑΘΕΟΝ
Και χωρίς να είναι το Κοράκι με τα Τρία Μάτια;
Αν ήξερε να κάνει κάτι καλά ο μουσάτος, ήταν να κάνει πόλεμο.