ΜΑΚΟΛΕΙ ΚΑΛΚΙΝ
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν ξανά στο ρόλο που τον αγαπήσαμε για χάρη της Google.
Αυτό και άλλα 20 παράταιρα ζευγάρια που γεννήθηκαν την ίδια χρονιά.