ΤΖΕΪΣΟΝ ΜΟΜΟΑ
Φαίνεται πως η εκτίμηση χάνεται, όταν χάνονται και οι κοιλιακοί.
Ο ίδιος το πιστεύει, το μπαλάκι πλέον είναι στη Marvel.
Μία νέα ελπίδα για ένα σύμπαν που τώρα ξεκινά να δημιουργείται.