ΙΣΟΤΗΤΑ
Και οι άντρες δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό σύμφωνα με έρευνα. Με λίγα λογια, κάτι κάνουμε λάθος.
Σε μια χώρα όπου αναφέρεται ένας βιασμός κάθε 15 λεπτά, θα υπάρχει λόγος σοβαρός.