φαγητό
Το σκόρδο μπορεί να σε αποζημιώσει κυριολεκτικά
Για να μην σου γκρινιάζουν οι φίλοι ότι τους «έριξες» στη μερίδα.
Στεκόμαστε άφωνοι μπροστά στην μεγαλύτερη απορία για την σημερινή αντροπαρέα.
Είμαστε μια γενιά μπερδεμένη και πλήρως εξαρτημένη από την τεχνολογία. Η πίτσα, φυσικά, δεν θα γλίτωνε από αυτή.