ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Τέλος η σεξουαλική παρενόχληση στο δρόμο. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα πράξη.
Υπάρχει τρόπος να μείνεις κάτω από τα 5.800€, το θέμα είναι να υπάρχει και θέληση.