ταξίδι
Κυριολεκτικά, αφού προσφέρει 12 ταξιδιωτικές ώρες δωρεάν τον μήνα για ένα χρόνο.
Κάποιοι έκαναν 9 ώρες πεζοπορία στα δάση της Χαβάης και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε.