ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Όταν ένα απλό πιάτο πηγαίνει σε εντελώς άλλο επίπεδο.
Μία συνταγή για να νοστιμέψεις την πίκρα της μεταχριστουγεννιάτικης δίαιτας.
Πιο γρήγορη και από τον Stephen.