ΜΠΥΡΑ
Όχι, δεν έχει κάποιο «περίεργο» συστατικό, ο λόγος που δεν μπορεί να πωληθεί είναι μάλλον ιστορικός και κρατάει από την…
Ναι, μπορείς να πας επίσκεψη σε κάποιο σπίτι και το δώρο σου να είναι μπύρα, αλλά όχι οποιαδήποτε μπύρα.
Όλοι έχουμε εκείνον τον φίλο που θέλει να κάνει κάτι ακραίο μετά από μερικά ποτά.
Αν ψάχνεις τρόπο να μειώσεις τις μπύρες που πίνεις, αυτή ίσως να να είναι η λύση που ψάχνεις.
Η έρευνα που θα διώξει τις οποιεσδήποτε ενοχές. Αν αυτές υπήρξαν ποτέ.