ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑ
Κι όμως είναι εφικτό, φτάνει να γνωρίζεις τα σωστά βήματα.
Όχι, δεν είμαστε οι ενοχλητικοί τύπου που θα σου πουν να το ξυρίσεις.
Μουσάτε άκου τι θα κάνεις για να μην παίζει ξηροδερμία στα γένια σου.