ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Με τα παρακάτω θα ξεγελάσεις για λίγο τον Πατέρα Χρόνο.
Το γήρας ου γαρ έρχεται μόνον, αλλά μπορούν να έρθουν και πιο μετά όλα όσα είναι να φέρει στην εικόνα…
Αυτά είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν το επιχειρήσεις.