ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ο Ευρωπαϊκός Βορράς ως τόπος υπερβολικά επίπεδος για έναν Βαλκάνιο.
Ένδειξη μιας αβρότητας που πρέπει να διατηρηθεί ή σεξιστικό κατάλοιπο μιας ξεπερασμένης εποχής;
Κάποιοι από εμάς, ακόμα προσπαθούμε να τις κάνουμε κτήμα μας.
Συμβαίνουν κι αυτά σε αυτή τη ζωή και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος.