ΜΠΑΤΛΕΡ ΤΖΙΜΙ
Η κατάρα του ηγέτη είναι να βάζει το κρίσιμο σουτ ασχέτως του πώς παίζει όλο τον αγώνα.