ΚΟΙΛΙΑ
Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει όλες τις προηγούμενες.
Κάτω, άνω, πλάγιοι, δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος! 
Μία γυναίκα έχει κουβέντες παρηγοριάς και ειλικρίνειας για σένα. 
Κι όμως, τα δύο αυτά μέρη του σώματος συνδέονται άμεσα.