ΚΟΙΛΙΑ
Η αγαπημένη κοιλίτσα του άντρα επιτέλους ξεσκεπάζεται και ίσως και να μην φταίει η μπίρα.
Μάλλον ο σκληρός του Fast & Furious χαλάρωσε λίγο παραπάνω από το επιτρεπτό.
Κάτω, άνω, πλάγιοι, δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος! 
Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει όλες τις προηγούμενες.