ΚΟΙΛΙΑ
Μία γυναίκα έχει κουβέντες παρηγοριάς και ειλικρίνειας για σένα. 
Κάτω, άνω, πλάγιοι, δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος! 
Κι όμως, τα δύο αυτά μέρη του σώματος συνδέονται άμεσα.