ΚΟΙΛΙΑ
Μάλλον ο σκληρός του Fast & Furious χαλάρωσε λίγο παραπάνω από το επιτρεπτό.
Κάτω, άνω, πλάγιοι, δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος! 
Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει όλες τις προηγούμενες.
Μία γυναίκα έχει κουβέντες παρηγοριάς και ειλικρίνειας για σένα.