ΗΓΕΣΙΑ
Η επιτυχία βρίσκεται στις λεπτομέρειες που αγνοείς.
Δεν ήταν απλώς ένας διορατικός εφευρετής. Αλλά ένας ηγέτης που άλλαξε την ανθρωπότητα.