ΙΤΑΛΙΑ
Οι φυσικές πισίνες στην παρθένα εξοχή της ιταλικής περιφέρειας.
Αυτός είναι ένας από τους τρόπους για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Το πληγωμένο από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις περιβάλλον που ζούμε, βλέπει τον ουρανό της Κίνας και πάλι καθαρό.