ΛΗΣΤΕΙΑ
Αν σχεδιάζεις διάρρηξη, μάθε τουλάχιστον πρώτα σε ποιον ανήκει το σπίτι.