Περιβάλλον: Εδώ και τώρα αλλαγή στο πλαστικό, «προστάζει» η ΕΕ

Σοκάρουν τα στοιχεία για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το πλαστικό.

Είναι χαρακτηριστικό πως το 80% των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ωκεανούς είναι πλαστικά, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Top Marine Beach Litter Items in Europe, 2017), τα μισά από τα απορρίμματα που εντοπίζονται στις παραλίες της ΕΕ είναι πλαστικά μιας χρήσης!

Οι Βρυξέλλες χαρακτηρίζουν «επείγουσα ανάγκη» την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προέρχονται από τη λανθασμένη απόρριψη των πλαστικών υλών και ζητούν για αυτόν τον σκοπό να συνδράμουν οι εθνικές κυβερνήσεις, η βιομηχανία και οι τοπικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει τη στρατηγική της για το πλαστικό με έμφαση στην «κυκλική» προσέγγιση για τα πλαστικά απορρίμματα και στόχο τόσο τα οικονομικά οφέλη που επιφέρει όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πλαστικό δεν «δαιμονοποιείται»

Σε κάθε περίπτωση όμως, η προσέγγιση της ΕΕ δεν «τα βάζει» με το ίδιο το πλαστικό ως υλικό, καθώς αναγνωρίζεται ως ένας «πολύτιμος πόρος» και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των πολιτών. Το πρόβλημα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο γινόταν έως σήμερα η απόρριψη του πλαστικού -θεωρείται πλέον μεγάλη σπατάλη να απορρίπτεται στους χώρους υγειονομικής ταφής- αλλά και η αλόγιστη χρήση του σε συσκευασίες και προϊόντα μιας χρήσης. Επομένως, στόχος είναι η ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους τομείς και για να συμβεί αυτό, απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Διαβάστε περισσότερα στο Newsbomb.gr©2016-2024 Ratpack.gr - All rights reserved