Ένα κείμενο για τον μοναδικό βασιλιά που δεν εγκατέλειψε ποτέ τον θρόνο του.
Και πώς η άφιξή του στο Hollywood επηρέασε το σύγχρονο κινηματογράφο.
Το Manson Family και άλλες δύο αιρέσεις που σκόρπισαν αίμα και πτώματα.
Υπάρχει λόγος που θυμόμαστε ακόμη την Furiosa εκδοχή της στο Mad Max.