Μια έξοχη εναλλακτική για όσους απελπισμένους έψαχναν να πουλήσουν το νεφρό τους.
Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα υπάρχει περιθώριο να βελτίωσης του εαυτού σου.
Ένας συντάκτης σε μία καταληκτική άποψη μετά από πρόσφατη εμπειρία.
Η φύση του πρωταθλητή χρειάζεται επανάληψη. Όχι μονο στις κινήσεις αλλά και στη νοοτροπία.