Ακολούθησε αυτές τις οδηγίες και δεν θα μείνεις μέσα το Σάββατο βράδυ.