Είναι αυτοί που θα σε κάνουν να τα δεις όλα στο κρεβάτι.
Αυτά τα ζώδια γίνονται δισεκατομμυριούχοι.
Αυτοί που πάντα το παίζουν σε διπλό ταμπλό.