Τα ζώδια που θα τους κάτσει καλά το πακέτο διακοπές.
Κι όμως αυτά τα ζώδια είναι πιο τολμηρά από άλλα.
Τα ζώδια που δεν συμβιβάζονται με κάτι λιγότερο.