Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2017, η εταιρεία με την επωνυμία «DPG DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), και διακριτικό τίτλο "DPG DIGITAL MEDIΑ" η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί του 14ου χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό – δημόσια προσφορά  για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας www.ratpack.gr στο facebook.  Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  www.ratpack.gr στο facebook ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου  www.ratpack.gr   στο facebook που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν προσωπική σελίδα στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο.  Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης – επισκέπτης που θα κάνει “comment” και “tag” στην ανάρτηση του διαγωνισμού στην ανωτέρω σελίδα, εφόσον προκύπτει ταυτοπροσωπία του χρήστη του λογαριασμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook και του φυσικού προσώπου που θα διεκδικήσει το δώρο. Δικαίωμα συμμετοχής έχει το κάθε πρόσωπο μόνο μία φορά και τυχόν πολλαπλές συμμετοχές θα προσμετρούνται ως μία. Η συμμετοχή είναι έγκυρη μόνο εφ’ όσον ο χρήστης-επισκέπτης κάνει “comment” και “tag” στο post του διαγωνισμού. Κάνοντας “comment” και “tag” στο post του διαγωνισμού, κατά τα ανωτέρω, o ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου  www.ratpack.gr   καθώς και την αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η διοργανώτρια εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.

2.    Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 3.    Περιγραφή του Διαγωνισμού. Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται κάνοντας “comment” και “tag” κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει λογαριασμό στο μέσo κοινωνικής δικτύωσης facebook, κάτω από το συγκεκριμένο post του διαγωνισμού που θα δημοσιεύσει η Εταιρεία στην επίσημη σελίδα του www.ratpack.gr  στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook. Κάνοντας “comment” και “tag” ο επισκέπτης δέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού.

4.       Αντικείμενο Διαγωνισμού: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι (α) πέντε (5) διπλές προσκλήσεις-διήμερα εισιτήρια για είσοδο στην τεχνολογική διοργάνωση Digital Expo 2017 και για το Σάββατο 30/9/2017 και για την Κυριακή 01/10/2017 και (β) πέντε (5) διπλές προσκλήσεις-μονοήμερα εισιτήρια για είσοδο στην τεχνολογική διοργάνωση Digital Expo 2017 είτε για το Σάββατο 30/9/2017 είτε για την Κυριακή 01/10/2017.

5.       Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από την Τρίτη 26/09/2017 ώρα 11:00π.μ., έως την Πέμπτη 28/09/2017 ώρα 14:00μ.μ..

6.       Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Οι δέκα (10) νικητές του διαγωνισμού  θα αναδειχθούν με κλήρωση. Οι πέντε (5) πρώτοι νικητές σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής τους (θέσεις 1-5) θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόκληση-διήμερο εισιτήριο για είσοδο στην τεχνολογική διοργάνωση Digital Expo 2017 (Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου - Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι) και για το Σάββατο 30/9/2017 και για την Κυριακή 01/10/2017. Οι πέντε (5) επόμενοι νικητές σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής τους (θέσεις 6-10) θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση-μονοήμερο εισιτήριο για είσοδο στην τεχνολογική διοργάνωση Digital Expo 2017 (Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου - Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι) είτε για το Σάββατο 30/9/2017 είτε για την Κυριακή 01/10/2017.

7.       Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητή του διαγωνισμού:  Οι δέκα (10) δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

8.       Φύση Διαγωνισμού:  Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του πρόσωπου – χρήστη της σελίδας στο facebook μέσω της οποίας έγινε το σχόλιο και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο του διαγωνισμού η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

9.       Ειδοποίηση νικητών. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν την Πέμπτη 28/09/2017 στις 15:30μ.μ., με “mention” σε σχόλιο στο facebook post του διαγωνισμού, στη facebook fan page του www.ratpack.gr. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν και μέσω προσωπικού μηνύματος στο inbox του λογαριασμού τους στο facebook. Στο μήνυμα αυτό θα τους ζητείται να αποστείλουν, έως τις 11:00π.μ. την 29/09/2017, το δικό τους ονοματεπώνυμο καθώς και του ατόμου που θα τους συνοδεύσει στη Digital Expo 2017, όπως αναγράφεται στην αστυνομική τους ταυτότητα, μια διεύθυνση e mail για το νικητή και μια διεύθυνση e mail για το συνοδό του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για έκαστο μέρος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία εγκαίρως με κάποιον νικητή για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από νικητή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στο διαγωνισμό ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

10.   Παραλαβή δώρου. Τα ονόματα των νικητών και των συνοδών τους θα δοθούν στους διοργανωτές και οι νικητές και οι συνοδοί τους θα παραλάβουν, αμφότεροι με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, το δώρο τους από το ταμείο της Digital Expo 2017 (Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου - Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι) την ημέρα/ημέρες κατά τις οποίες έχουν κληρωθεί να λάβουν το δώρο τους.

11.   Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, το δώρο θα μείνει αδιάθετο.

12.   Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή και του/της συνοδού του στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του νικητή και της φωτογραφίας του και του/της συνοδού του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή ή του συνοδού του να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Ο δικαιούχος και ο/η συνοδός του δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιονδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

13. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό ρητώς και ανεπιφύλακτα συμφωνεί να εγγράφεται ως μόνιμο μέλος στον ιστότοπο www.ratpack.gr και τους λοιπούς ιστότοπους που η Εταιρεία εκμεταλλεύεται εμπορικά.

14.   Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της  τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.  Η ευθύνη της Εταιρείας εξαντλείται στην παροχή των προσκλήσεων σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται υπό τον όρο 4 ανωτέρω. Τα έξοδα μετάβασης, μετακίνησης, διαμονής, σίτισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα, βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

15.   Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.ratpack.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

16.   Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Για την ΕταιρείαΑυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies