Αν ήξερες τι σημαίνει η λέξη «προσκυνώ», δεν θα το έκανες ποτέ

Καλύτερα να μάθεις.

Ανά τα χρόνια, η σημασία κάθε λέξης, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να αλλάξει. Μια τέτοια περίπτωση, είναι και η λέξη προσκυνώ. Ήταν άλλη η σημασία της αρχικά και άλλη τώρα. Αν την ήξερες, δεν το έκανες ποτέ. Μάθε για αυτό στις φωτογραφίες:

 

 

Καλύτερα να το αντιμετωπίσεις κάπως έτσι: