Αιώνιο ερώτημα: Το αυγό έκανε τη κότα ή η κότα το αυγό;

Επιτέλους μάθαμε την απάντηση.

Είναι από τις πρώτες ερωτήσεις τις παιδικής μας ηλικίας που δεν είχαμε απάντηση. Τώρα, όμως, έχουμε. Σύμφωνα με ερευνητές στο Λονδίνο, για να δημιουργηθεί το αυγό, χρειάζεται μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη και αυτή η πρωτεΐνη, βρίσκεται στις ωοθήκες της κότας. 

Με λίγα λόγια, μάθαμε επιτέλους ποιος έκανε ποιον. Η κότα έκανε το αυγό αν σε ρωτήσει κανείς και πλέον μπορείς να το τεκμηριώσεις την απάντησή σου.