ΠΙΤΥΡΙΔΑ
Η πιτυρίδα δεν κλείνει δρόμους, αλλά τελειώνει σχέσεις.