ΝΤΟΜΙΝΟ ΧΑΡΒΕΙ
Η συγκλονιστική ιστορία της μοναδικής bounty huntress των καιρών μας.