ΤΖΕΗΜΣ ΕΛΡΟΥ
Ένας από τους πρωτοπόρους του noir ζει την δική του σκληρή Αμερική.