ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Πώς η κληρονομιά ενός φιλόλογου και γλωσσολόγου εξισώνει την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας με την ανθρώπινη εξέλιξη.