ΤΟΜ ΕΛΙΣ
Ο δημιουργός της σειράς έδωσε την οπτική του, αλλά ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε το λόγο.