μπαντες
Δεν είναι μόνο το soundtrack που αξίζει. Αυτά τα ταλέντα θα έπρεπε στ' αλήθεια να υπήρχαν.
Μουσική χωρίς λόγια. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.