ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ
Οι έρευνες που ξεχωρίζουν την αλήθεια από το μύθο της Σιωπής των Αμνών.