ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Μία πολύ χρήσιμη λίστα για να μην υποπέσεις σε κανένα λάθος.
Χρησιμοποιούμε τόσο συχνα τη φράση με τη μεταφορική της έννοια, που κοντεύουμε να ξεχάσουμε τι σημαίνει στην κυριολεξία.
Τι έχει να πει η επιστήμη που προτιμάμε τη φιλία από τη σχέση μας;