ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Από την βόλτα για καφέ μέχρι την μπάλα με τους φίλους, το λες και απαραίτητο.
Αρχικά να μην πανικοβληθείς γιατί μπορεί να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό.
Μερικές φορές ακόμη και οι πιο προσεκτικοί άντρες μπορούνε να τα κάνουνε θάλασσα.
Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα υπάρχει περιθώριο να βελτίωσης του εαυτού σου.