ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Αυτή η «Ανάκριση Γ' Βαθμού», δεν μοιάζει με καμία άλλη.