ΝΟΜΠΕΛ
Ολγα Τοκάρτσουκ και Πέτερ Χάντκε οι νικητές των Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018 και 2019.
Λίγες σκέψεις πάνω στο έργο του συγγραφέα που σαν σήμερα πέρασε στην αθανασία.